Prepisivanje srpske ili BiH vozačke dozvole na nemačku – procedura

Ukoliko posedujete vozačku dozvolu iz Srbije ili BiH* (za BiH nije potrebna ova procedura za neke kategorije – pogledajte komentare ispod teksta) i selite se u Nemačku privremeno ili stalno, tu vozačku dozvolu možete da koristite samo prvih 6 meseci Vašeg boravka nakon čega ste obavezni da prepišete dozvolu na nemačku.  Nemačka ima dogovor sa […]

• • •