Radovi na vodopadu u Jajcu 2011. godine

Vodopadi reke Plive u Jajcu su jedna od najlepših atrakcija Bosne i Hercegovine. 2011. sam posetio i snimio radove koji su bili u toku i koji bi dodatno trebali popraviti izgled ove turističke atrakcije. Zna li neko koji je konačni rezultat ovih radova? River Pliva – Jajce Waterfall – video taken 2011. while work was […]

• • •

Manastir Glogovac – Šipovo – Snimak manastira i okoline

Manastir Glogovac pored mog rodnog grada Šipova. Prelepo mesto i okolina. Imali smo sreće tog dana, pošto uglavnom bude ljudi koji dolaze da obiđu manastir ili da kampuju u blizini. Ovoga puta smo bili samo mi sa klincima u čitavoj dolini.

• • •